Håndtering af Databehandleraftaler

Sådan sikrer og håndterer vi Databehandleraftaler med MCB's kunder

Det er sælgerens ansvar, at nye kunder tilsendes en Databehandleraftale. Det er muligt at få tilsendt en e-mail, når en Deal sættes til 'Closed won' i Navision.

Sælger og medarbejdere skal sikre, at der findes en Databehandleraftale, før der arbejdes med persondata på en kunde. Det gælder fx maillister, men også Google Analytics.


Databehandleraftaler kan opbevares 2 steder:

1. I Hubspot kan der være et link, hvis brugeren selv har uploadet en Databehandleraftale fra denne side:  https://www.mcb.dk/compliance.

2. Databehandleraftalen kan være opdateret og godkendt i MCB.Clouds dokumentrum.


For begge steder gælder det, at vi i Navision gemmer dato på, hvornår den sidste Databehandleraftale er blevet opdateret.

Har I ikke en Databehandleraftale på en kunde, igangsættes der automatisk et flow med 3 reminder-mails til kunden. Disse sendes til faktura-mailadressen.

PP opdaterer feltet 'Sidste DPA' i Navision, når en kunde uploader en aftale i Hubspot.