Kursusmodul

Education kursusmodulet er hjertet i AMU skolers brug af Education. Data om AMU kurser synkroniseres direkte fra de administrative systemer til modulet. Læs om de mange muligheder og brugen af modulet her.

MCB Education udvikles i et udviklingsfællesskab mellem mange AMU skoler i Danmark. Samarbejdet inkluderer også vidensdeling og ERFA dage. 

Education løsningen inkluderer en fuld hjemmesideløsning så der kan opbygges landingssider og informationssider, der er søgemaskineoptimeret mod brugeren. Der opdateres ugentligt med nye funktioner og muligheder.

Særlige Features:

 • Automatisk udlæsning fra STILs centrale data
 • Automatisk oprettelse af alle fag og fagnumrer ud fra skolens godkendte FKB'er
 • Mulighed for automatisk oprettelse af Google Ads annoncer på kurser med udbud 
 • Automatisk generering af PDF'er inkl, aktuelt holdudbud
 • Specielle filtre med søgning på f.eks hold for ledige, startdatoer, kurser med holm mm.

 

 

FAQ - find svar her - eller ring til os.

 

### Start(p style="font-weight: bold") Synkronisering STIL's webservice og din Education platform

Svar: 

Hos STIL har de en webservice hvor alle AMU skolernes kurser integreres ind. Data'en heri kommer fra de respektive studieadministrative systemer (Ludus, Lectio og Uddata). 

MCB integrerer ned i denne webservice og synker dataen til din Education platform. 

Fra der sker ændringer i data hos den enkelte skole til dataen er hos os og på din Education platform går der ofte lidt tid. Vi synker data fra webservicen på disse tidspunkter: 

 

kl. 7:00, kl. 8:00, kl. 9:00, kl. 10:00, kl. 11:00, kl. 12:00, kl. 13:00, kl. 14:00, kl. 15:00, kl. 16:00, kl. 17:00, kl. 18:00, kl. 19:00, kl. 20:00

 

Alt afhængig af hvor din skole ligger i køen kan det måske være 5 - 10 min. senere din synk går igang, men ovenstående giver et fingerpeg. Dvs. hvis du opretter et kursus om aftenen efter kl. 20 kan du tidligst forvente det er synligt på din platform dagen efter, efter kl. 7:00. 

### End

 

### Start(p style="font-weight: bold") Indplacering af Hold på kurser

Svar:

Alle fagkoder som er inkluderet i din skoles FKB’ere oprettes automatisk. Dette gælder også nye hold fra ministeriet.

Vi sletter gamle hold når de udgår fra ministeriets lister OG der ikke er aktive hold på kurset.

Der findes 2 måder man kan gruppere hold på (ét hold er lig med et kviknummer)

 1. Udelukkende efter holdets navn. Så alle hold med samme navn og fagkode grupperes. Fordelen er at kurser oprettes automatisk hvis der er varians i bare navnet. Problemet er at stavefejl, forkortelser mm. Fejlagtigt opretter en ny kursusside.
 2. Alle hold med samme kode grupperes - MEN! - med undtagelse af de fag der oprettes i “undtagelseslisten” som man kan se under Uddannelse -> indstillinger i Backend. Kurser som normalt bør være i listen er 
   1. Kurser som udbydes på flere sprog (f.eks jobrelateret fremmedsprog)
   2. RKV 25000 som normalt opdeles mod forskellige målgrupper
   3. Kurser hvor der angives afholdelsessted i holdet navn (hvis det f.eks holdes i forskellige byer)

Er der flere fagkoder skal alle fagkoder og holdets navn være identiske før hold grupperes på samme kursus.

### End

### Start(p style="font-weight: bold") Sortering af kurser holdliste/kursusliste

Måden siden håndterer kurserne i listen er jf. Denne logik:

 • Kurser med hold i alfabetisk rækkefølge (uanfægtet at kurset er optaget) 
 • Kurser uden hold i alfabetisk rækkefølge 

Ønsker man at omgå denne er der flere muligheder hvorpå det kan påvirkes. 

I udbudslisten har alle kurser en sortering. Sorteringen er typisk 100. Hvis man ønsker noget vist højere i listerne skal det have en lavere sortering og vice versa hvis man ønsker at “skubbe kurser ned” i listen skal det have en højere sortering. 

Udover det har man i layoutet mulighed for at skjule og kollapse kurser uden hold, hvis man synes de fylder for meget i listen. 

 

Eksempel (layout): 

### End

### Start(p style="font-weight: bold") Disse felter bruges af kursussøgeren

Herunder kan du se hvilket data der bliver brugt i kursussøgeren.

Kursussøgeren kører i et helt særskilt serversetup, der kaldes Solr+. Da data løbende opdateres mellem Solr+ og jeres kursusdata, kan der gå lidt længere tid før data opdateres fra backend til jeres site.

Data:

  • Kursusnavn (“Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B”) 
  • Fagkoden (“47890“)
 • Kursusbeskrivelse (Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B Den teoretiske Prøve…)
 • Kursusgruppenavne som kurset ligger  (Transporterhvervene; 123786; AK;Lager,...) 
 • Hold navne 
 • Kviknummer
 • Hovedgruppe id
 • Hovedgruppe navne
 • Undergruppe id
 • Undergruppe navne
 • Søgeord

Når der søges på et kursus vil siden automatisk foreslå det kursus den synes minder om det man søger på ex: https://www.screencast.com/t/dve2THZfs 

Brugeren kan vælge, at trykke på forslag eller blot trykke søg. Trykker man på et forslag kommer man direkte ind til det pågældende kursus. 

### End

### Start(p style="font-weight: bold") Prisberegning

Prisberegningen beregnes enten ud fra taktkataloget automatisk, eller kommer fra næstkommende hold.

Priserne på de enkelte fag i bunden af kursusbeskrivelsen kommer udelukkende fra priskataloget.


Prisboksen på det enkelte hold opdateres som følger:

På kurser UDEN hold:
Her beregnes priserne udelukkende fra det gældende priskatalog.
Dette kan give en prisforskel der automatisk opdateres når det nye katalog indlæses ved årsskifte.

På kurser MED hold:
Priser tages fra det næstkommende hold på siden med følgende undtagelser:
- Hold som er fra Åbent værksted ignoreres da disses priser er forkerte i forhold til enkeltfags prisen
- Hvis der er et hold med fjernundervisning kommer prisen for fjernundervisning fra første hold med fjernundervisning.

### End

### Start(p style="font-weight: bold") Kartoteksgrupper til brugere og mailadresser

Systemet er opsat med mailgrupper som kan bruges til, at sende nyhedsbreve og automails ud fra.

I backenden findes disse under kartotek -> Kartotek -> mapper.

Herunder er de enkelte grupper i kartoteket  listet inkl. en forklaring med hensigten med kartoteksgruppen.

Vi angiver herunder også om der som standard er givet markedsføring samtykke på gruppen.

(andre mapper i dit kartotek vil være oprettet manuelt af andre brugere)

 

Kartoteksmapper:

 • Kursusagent - Mappen indeholder alle der er tilmeldt en aktiv kursusagent og bruges til de automatiske mails der sendes fra kursusagenten. Der er ikke markedsføringssamtykke på gruppen.
 • Forladt kurv- Alle brugere som har udfyldt e-mail i checkout men som ikke afslutter checkout med en handling gemmes i denne gruppe.Hensigten er at der kan sendes en automail om brugeren har brug for hjælp. Der er ikke markedsføringssamtykke på gruppen.
 • Tilmeldt kursus- Alle brugere som har udfyldt e-mail i checkout og som afslutter checkout med en handling gemmes i denne gruppe.Hensigten er at der kan sendes en automail om brugeren om de har fået gennemført deres tilmelding på efteruddannelse.dk. Der er ikke markedsførings samtykke på gruppen.
 • Nyhedsbrev medarbejder - Hvis brugeren i checkout udfylder mailadresse og tilmelder sig nyhedsbrev gemmes brugeren i denne gruppe hvis de i step 2 vælger gruppen medarbejdere. Der er markedsføringssamtykke på gruppen.
 • Nyhedsbrev virksomhed- Hvis brugeren i checkout udfylder mailadresse og tilmelder sig nyhedsbrev gemmes brugeren i denne gruppe hvis de i step 2 vælger gruppen medarbejdere. Der ermarkedsførings samtykke på gruppen.
 • Nyhedsbrev Ledige- Hvis brugeren i checkout udfylder mailadresse og tilmelder sig nyhedsbrev gemmes brugeren i denne gruppe hvis de i step 2 vælger gruppen medarbejdere. Der ermarkedsførings samtykke på gruppen.

Nyhedsbrev Sagsbehandler- Hvis brugeren i checkout udfylder mailadresse og tilmelder sig nyhedsbrev gemmes brugeren i denne gruppe hvis de i step 2 vælger gruppen medarbejdere. Der ermarkedsførings samtykke på gruppen.

### End

### Start(p style="font-weight: bold") Fejlsøgning

 • Hvis du ikke kan finde et bestemt hold så søg efter kviknummeret i fritekstsøgning
 • Hvis et hold mangler på siden så undersøg om det findes på efteruddannelse.dk - findes det ikke der har vi ikke modtaget det automatisk.
 • Hvis indplaceringen af hold ikke er rigtig så læs indplacerings principper herover.


*Du kan se om dit hold er indplaceret efter navn eller kode i Masterpiece under modulet Uddannelse -> Indstillinger. Her kan du også ændre indstilling for koden.

### End

### Start(p style="font-weight: bold") Ændring af indplaceringsprincip:

Hvis et hold (f.eks sprog fagkoder!) indplaceres efter kode, men man ønsker at det deles op efter navn gør man følgende:

 1. Tilføj fagkoden til listen i Masterpiece
 2. SLET! Det gamle kursus i udbudslisten  - Når den skifter indplaceringsprincip opretter systemet ét eller flere nye kursussider med hold delt op efter navn

Afvent at systemet automatisk opretter de nye hold. Synk kører normalt på disse tidspunkter (bemærk der er tale om ca. tider): kl. 8, kl. 10, kl. 12, kl. 14, kl. 16 og kl. 18. Sørg for at placérer de nye kurser i dine kursusgrupper.

### End

### Start(p style="font-weight: bold") Automatisk indplacering af kurser i grupper

En fagkode tilhører flere FKB’ere, men har altid én moder FKB.

Hold placeres automatisk på et kursus. Et kursus placeres i kursusgrupper efter fagkodens moder FKB.


Selve gruppestrukturen opbygges på følgende måde:

Hovedgrupperne er Efteruddannelsesudvalg 

Undergrupper er FKB’er 

Hoved- og undergrupper som skolen ikke har kurser i skjules automatisk


Hvis dine kurser og hold automatisk lægges i grupper bruger vi følgende logik:


Enkeltfag: Ud fra fagkoden findes ModerFKB - Kurset placeres i den gruppe/FKB som er hovedgruppe


Sammensatte forløb: Hold med flere fagkoder indplaceres efter samme logik som ovenfor. Her findes dog først den primære fagkode. Herefter følges ovenstående logik, for den primære fagkode.

### End

### Start(p style="font-weight: bold") Afholdelsesform

Kursuslisten kommunikere ofte sammen med en facceteret søgning: https://www.screencast.com/t/JrInqQMPpO77 selve filtrene sætter skolerne selv og kan ligeledes selv navngive de forskellige filtre. 

Vi kan se at brugeren gerne vil bruge filtreringen og derfor er det vigtigt at den rigtige afholdelsesform bliver påført på kurset. Afholdelsesform kan endvidere have stor betydning for kursets indplacering når der er tale om Åbent værksted.


### End

### Start(p style="font-weight: bold") Åbent værksteds fag

Hold fra åbent værkstedsfag (ÅV) vises anderledes i løsningen.

Et åbent værksteds hold består ofte af et hold med mange fagkoder og en lang løbetid, prisen er høj og kursister har svært ved at forstå indholdet.

Derfor vises fagene fra et ÅV hold anderledes i løsningen.

Der fagkoder som findes på et ÅV Hold vises på de enkeltfag med samme kode.

Eksempel: 

Faget 44154 Lysbuesvejsning udbydes på en skole udelukkende som åben værkstedsfag.

Selvom faget ikke udbydes som egentligt hold vises det stadig som et udbud på kurset 44154 Lysbuesvejsning - se eksempel herunder.

Anbefalinger til best practices:

 • Opret altid holdet med en angivelse af perioden for holdet. Således at kursisten vælger det rigtige hold hvis der er mere end én periode aktiv (se eksempel herunder)
 • Vælg evt. IKKE! At vise selve ÅV holdet på hjemmesiden - det hold med de mange fag og den høje pris. Holdende vil stadig blive vist på hjemmesiden. (der findes under indstillinger en mulighed for at gøre dette automatisk!)

### End

### Start(p style="font-weight: bold") Indstilling til automatisk at skjule Åbent værkstedsfag

Denne indstilling kan aktiveres i indstillings modulet under uddannelse.

Skoler der udbyder meget Åbent værksted ønsker ikke en landingsside/ kursusside til det egentlige hold. Denne side er uoverskuelig for brugerne. 

Tilmelding til Åbent værksted sker primært via de enkelte fags egen landingsside hvor åbne værksted holdet også vises.

Denne indstilling sætter automatisk alle Åbent værksteds kurser (men ikke hold!) til inaktiv. Dog gøres enkeltfag aldrig inaktive. Der findes undtagelser med udlånte hold hvor dette er en fordel.

Hvis et kursus mod ønske er sat inaktivt kan det sættes aktivt igen manuelt, og vil så forblive aktivt.

### End

### Start(p style="font-weight: bold") Eksempel på data fra Webservice.

Nedenstående data er fra den nye Webservice “Findhold”

 

Der er en fejl i dette eksempels om er fejlmeldt hos STIL. <PrimertFagIndikator>J</PrimertFagIndikator> i dette felt skal minimum 1 fagkode være yes. Det er det ikke pt.

 

Dataeksempel:<hold>

    <HoldIdentifikator xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">k20kc35offen</HoldIdentifikator>

    <Skole xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">

      <Dsnr>280052</Dsnr>

      <Navn>Uddannelsescenter Holstebro</Navn>

    </Skole>

    <Startdato xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">2020-08-24</Startdato>

    <Slutdato xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">2020-09-10</Slutdato>

    <KortBetegnelse xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">PÅ VEJ mod</KortBetegnelse>

    <Betegnelse xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">PÅ VEJ mod den offentlige sektor</Betegnelse>

    <Beskrivelse xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">PÅ VEJ mod den offentlige sektor.

Der er tilknyttet prøver til uddannelsen.</Beskrivelse>

    <UGNavn xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">PÅ VEJ mod den offentlige sektor</UGNavn>

    <AntalPladser xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">20</AntalPladser>

    <Lokation xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">

      <LokationIdentifikator>døesvej</LokationIdentifikator>

      <Betegnelse>KursusCentret UCH</Betegnelse>

      <Gade>Døesvej 76</Gade>

      <PostNr>7500</PostNr>

      <Kommunekode>661</Kommunekode>

      <Telefonnummer>99 122 277</Telefonnummer>

    </Lokation>

    <Aflyst xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">N</Aflyst>

    <Undervisningstid xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">08:00-15:24</Undervisningstid>

    <Undervisningsform xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">Dagundervisning</Undervisningsform>

    <Tilmeldingsfrist xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">2020-08-10</Tilmeldingsfrist>

    <Indberetningsprincip xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">S</Indberetningsprincip>

    <Last xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">N</Last>

    <Kviknr xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">280052k20kc35offen</Kviknr>

    <AktiGuid xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">9E60EEDA256F70CBE05323FBE7C3D9C7</AktiGuid>

    <Kontaktperson xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">Lone Søndergaard</Kontaktperson>

    <KontaktTelefonnr xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">99 122 331</KontaktTelefonnr>

    <Email xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">LS@ucholstebro.dk</Email>

    <Hjemmeside xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">www.ucholstebro.dk</Hjemmeside>

    <Aktivitetsafdeling xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">ku</Aktivitetsafdeling>

    <Projektomrade xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">k10</Projektomrade>

    <Ansvarsomrade xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">kc</Ansvarsomrade>

    <Uddannelse xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">

      <COSAformal>2411</COSAformal>

      <Version>1</Version>

      <Betegnelse>Arbejdsmarkedsuddannelser</Betegnelse>

      <Uddannelsestype>AMU</Uddannelsestype>

    </Uddannelse>

    <MinimumAntalTilmeldte xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">16</MinimumAntalTilmeldte>

    <Kontraktuddannelse xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">N</Kontraktuddannelse>

    <GarantiKursus xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">N</GarantiKursus>

    <DeltagerPrisBeloeb xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">1758</DeltagerPrisBeloeb>

    <SkolefagPaHoldListe xmlns="http://stil.dk/ipung/services/synchentudbud/v1.0">

      <SkolefagPaHold>

        <Skolefag>

          <SkolefagKode>47632</SkolefagKode>

          <Niveau>-</Niveau>

        </Skolefag>

        <UVMfag>

          <UVMfagKode>47632</UVMfagKode>

          <Niveau>-</Niveau>

          <Betegnelse>Den personlige uddannelses- og jobplan</Betegnelse>

        </UVMfag>

        <VarighedDage>2</VarighedDage>

        <TimerPrDag>7.4</TimerPrDag>

        <JusteretPris>376</JusteretPris>

        <Fuldpris>1193.5</Fuldpris>

        <GodkendtSkole>

          <Dsnr>280052</Dsnr>

          <Navn>Uddannelsescenter Holstebro</Navn>

        </GodkendtSkole>

        <GennemforendeSkole>

          <Dsnr>280052</Dsnr>

          <Navn>Uddannelsescenter Holstebro</Navn>

        </GennemforendeSkole>

        <Uddannelse>

          <COSAformal>2265</COSAformal>

          <Version>1</Version>

          <Betegnelse>Detailhandel</Betegnelse>

          <Uddannelsestype>FKB</Uddannelsestype>

        </Uddannelse>

        <PrimertFag>N</PrimertFag>

        <Arves>N</Arves>

        <ForegarUndervisningPaVirk>N</ForegarUndervisningPaVirk>

        <Fjernundervisning>N</Fjernundervisning>

        <FagPeriodeListe>

          <FagPeriode>

            <StartDato>2020-08-24</StartDato>

            <SlutDato>2020-08-24</SlutDato>

            <VarighedDage>1</VarighedDage>

            <Lokation>

              <LokationIdentifikator>døesvej</LokationIdentifikator>

              <Betegnelse>KursusCentret UCH</Betegnelse>

              <Gade>Døesvej 76</Gade>

              <PostNr>7500</PostNr>

              <Kommunekode>661</Kommunekode>

              <Telefonnummer>99 122 277</Telefonnummer>

            </Lokation>

            <ForegarUndervisningPaVirk>N</ForegarUndervisningPaVirk>

            <Fjernundervisning>N</Fjernundervisning>

          </FagPeriode>

          <FagPeriode>

            <StartDato>2020-09-10</StartDato>

            <SlutDato>2020-09-10</SlutDato>

            <VarighedDage>1</VarighedDage>

            <Lokation>

              <LokationIdentifikator>døesvej</LokationIdentifikator>

              <Betegnelse>KursusCentret UCH</Betegnelse>

              <Gade>Døesvej 76</Gade>

              <PostNr>7500</PostNr>

              <Kommunekode>661</Kommunekode>

              <Telefonnummer>99 122 277</Telefonnummer>

            </Lokation>

            <ForegarUndervisningPaVirk>N</ForegarUndervisningPaVirk>

            <Fjernundervisning>N</Fjernundervisning>

          </FagPeriode>

        </FagPeriodeListe>

      </SkolefagPaHold>

      <SkolefagPaHold>

        <Skolefag>

          <SkolefagKode>47935</SkolefagKode>

          <Niveau>-</Niveau>

        </Skolefag>

        <UVMfag>

          <UVMfagKode>47935</UVMfagKode>

          <Niveau>-</Niveau>

          <Betegnelse>Borgervendt formidling i myndighedsrollen</Betegnelse>

        </UVMfag>

        <VarighedDage>2</VarighedDage>

        <TimerPrDag>7.4</TimerPrDag>

        <JusteretPris>376</JusteretPris>

        <Fuldpris>1193.5</Fuldpris>

        <GodkendtSkole>

          <Dsnr>280052</Dsnr>

          <Navn>Uddannelsescenter Holstebro</Navn>

        </GodkendtSkole>

        <GennemforendeSkole>

          <Dsnr>280052</Dsnr>

          <Navn>Uddannelsescenter Holstebro</Navn>

        </GennemforendeSkole>

        <Uddannelse>

          <COSAformal>2278</COSAformal>

          <Version>1</Version>

          <Betegnelse>Praktisk myndighedsudøvelse</Betegnelse>

          <Uddannelsestype>FKB</Uddannelsestype>

        </Uddannelse>

        <PrimertFag>N</PrimertFag>

        <Arves>N</Arves>

        <ForegarUndervisningPaVirk>N</ForegarUndervisningPaVirk>

        <Fjernundervisning>N</Fjernundervisning>

        <FagPeriodeListe>

          <FagPeriode>

            <StartDato>2020-09-03</StartDato>

            <SlutDato>2020-09-03</SlutDato>

            <VarighedDage>1</VarighedDage>

            <Lokation>

              <LokationIdentifikator>døesvej</LokationIdentifikator>

              <Betegnelse>KursusCentret UCH</Betegnelse>

              <Gade>Døesvej 76</Gade>

              <PostNr>7500</PostNr>

              <Kommunekode>661</Kommunekode>

              <Telefonnummer>99 122 277</Telefonnummer>

            </Lokation>

            <ForegarUndervisningPaVirk>N</ForegarUndervisningPaVirk>

            <Fjernundervisning>N</Fjernundervisning>

          </FagPeriode>

          <FagPeriode>

            <StartDato>2020-09-07</StartDato>

            <SlutDato>2020-09-07</SlutDato>

            <VarighedDage>1</VarighedDage>

            <Lokation>

              <LokationIdentifikator>døesvej</LokationIdentifikator>

              <Betegnelse>KursusCentret UCH</Betegnelse>

              <Gade>Døesvej 76</Gade>

              <PostNr>7500</PostNr>

              <Kommunekode>661</Kommunekode>

              <Telefonnummer>99 122 277</Telefonnummer>

            </Lokation>

            <ForegarUndervisningPaVirk>N</ForegarUndervisningPaVirk>

            <Fjernundervisning>N</Fjernundervisning>

          </FagPeriode>

        </FagPeriodeListe>

      </SkolefagPaHold>

      <SkolefagPaHold>

        <Skolefag>

          <SkolefagKode>44853</SkolefagKode>

          <Niveau>-</Niveau>

        </Skolefag>

        <UVMfag>

          <UVMfagKode>44853</UVMfagKode>

          <Niveau>-</Niveau>

          <Betegnelse>Kommunikation og konflikthåndtering - service</Betegnelse>

        </UVMfag>

        <VarighedDage>3</VarighedDage>

        <TimerPrDag>7.4</TimerPrDag>

        <JusteretPris>378</JusteretPris>

        <Fuldpris>1959.65</Fuldpris>

        <GodkendtSkole>

          <Dsnr>280052</Dsnr>

          <Navn>Uddannelsescenter Holstebro</Navn>

        </GodkendtSkole>

        <GennemforendeSkole>

          <Dsnr>280052</Dsnr>

          <Navn>Uddannelsescenter Holstebro</Navn>

        </GennemforendeSkole>

        <Uddannelse>

          <COSAformal>2286</COSAformal>

          <Version>1</Version>

          <Betegnelse>Mad til grupper med varierede behov for ernæring</Betegnelse>

          <Uddannelsestype>FKB</Uddannelsestype>

        </Uddannelse>

        <PrimertFag>N</PrimertFag>

        <Arves>N</Arves>

        <ForegarUndervisningPaVirk>N</ForegarUndervisningPaVirk>

        <Fjernundervisning>N</Fjernundervisning>

        <FagPeriodeListe>

          <FagPeriode>

            <StartDato>2020-08-25</StartDato>

            <SlutDato>2020-08-26</SlutDato>

            <VarighedDage>2</VarighedDage>

            <Lokation>

              <LokationIdentifikator>døesvej</LokationIdentifikator>

              <Betegnelse>KursusCentret UCH</Betegnelse>

              <Gade>Døesvej 76</Gade>

              <PostNr>7500</PostNr>

              <Kommunekode>661</Kommunekode>

              <Telefonnummer>99 122 277</Telefonnummer>

            </Lokation>

            <ForegarUndervisningPaVirk>N</ForegarUndervisningPaVirk>

            <Fjernundervisning>N</Fjernundervisning>

          </FagPeriode>

          <FagPeriode>

            <StartDato>2020-08-31</StartDato>

            <SlutDato>2020-08-31</SlutDato>

            <VarighedDage>1</VarighedDage>

            <Lokation>

              <LokationIdentifikator>døesvej</LokationIdentifikator>

              <Betegnelse>KursusCentret UCH</Betegnelse>

              <Gade>Døesvej 76</Gade>

              <PostNr>7500</PostNr>

              <Kommunekode>661</Kommunekode>

              <Telefonnummer>99 122 277</Telefonnummer>

            </Lokation>

            <ForegarUndervisningPaVirk>N</ForegarUndervisningPaVirk>

            <Fjernundervisning>N</Fjernundervisning>

          </FagPeriode>

        </FagPeriodeListe>

      </SkolefagPaHold>

      <SkolefagPaHold>

        <Skolefag>

          <SkolefagKode>45983</SkolefagKode>

          <Niveau>-</Niveau>

        </Skolefag>

        <UVMfag>

          <UVMfagKode>45983</UVMfagKode>

          <Niveau>-</Niveau>

          <Betegnelse>Samarbejde i grupper i virksomheden</Betegnelse>

        </UVMfag>

        <VarighedDage>2</VarighedDage>

        <TimerPrDag>7.4</TimerPrDag>

        <JusteretPris>376</JusteretPris>

        <Fuldpris>1193.5</Fuldpris>

        <GodkendtSkole>

          <Dsnr>280052</Dsnr>

          <Navn>Uddannelsescenter Holstebro</Navn>

        </GodkendtSkole>

        <GennemforendeSkole>

          <Dsnr>280052</Dsnr>

          <Navn>Uddannelsescenter Holstebro</Navn>

        </GennemforendeSkole>

        <Uddannelse>

          <COSAformal>2286</COSAformal>

          <Version>1</Version>

          <Betegnelse>Mad til grupper med varierede behov for ernæring</Betegnelse>

          <Uddannelsestype>FKB</Uddannelsestype>

        </Uddannelse>

        <PrimertFag>N</PrimertFag>

        <Arves>N</Arves>

        <ForegarUndervisningPaVirk>N</ForegarUndervisningPaVirk>

        <Fjernundervisning>N</Fjernundervisning>

        <FagPeriodeListe>

          <FagPeriode>

            <StartDato>2020-09-08</StartDato>

            <SlutDato>2020-09-09</SlutDato>

            <VarighedDage>2</VarighedDage>

            <Lokation>

              <LokationIdentifikator>døesvej</LokationIdentifikator>

              <Betegnelse>KursusCentret UCH</Betegnelse>

              <Gade>Døesvej 76</Gade>

              <PostNr>7500</PostNr>

              <Kommunekode>661</Kommunekode>

              <Telefonnummer>99 122 277</Telefonnummer>

            </Lokation>

            <ForegarUndervisningPaVirk>N</ForegarUndervisningPaVirk>

            <Fjernundervisning>N</Fjernundervisning>

          </FagPeriode>

        </FagPeriodeListe>

      </SkolefagPaHold>

      <SkolefagPaHold>

        <Skolefag>

          <SkolefagKode>45352</SkolefagKode>

          <Niveau>-</Niveau>

        </Skolefag>

        <UVMfag>

          <UVMfagKode>45352</UVMfagKode>

          <Niveau>-</Niveau>

          <Betegnelse>God forvaltningsskik og administrativ praksis</Betegnelse>

        </UVMfag>

        <VarighedDage>2</VarighedDage>

        <TimerPrDag>7.4</TimerPrDag>

        <JusteretPris>252</JusteretPris>

        <Fuldpris>1193.5</Fuldpris>

        <GodkendtSkole>

          <Dsnr>280052</Dsnr>

          <Navn>Uddannelsescenter Holstebro</Navn>

        </GodkendtSkole>

        <GennemforendeSkole>

          <Dsnr>280052</Dsnr>

          <Navn>Uddannelsescenter Holstebro</Navn>

        </GennemforendeSkole>

        <Uddannelse>

          <COSAformal>2245</COSAformal>

          <Version>1</Version>

          <Betegnelse>Offentlig forvaltning og sagsbehandling</Betegnelse>

          <Uddannelsestype>FKB</Uddannelsestype>

        </Uddannelse>

        <PrimertFag>N</PrimertFag>

        <Arves>N</Arves>

        <ForegarUndervisningPaVirk>N</ForegarUndervisningPaVirk>

        <Fjernundervisning>N</Fjernundervisning>

        <FagPeriodeListe>

          <FagPeriode>

            <StartDato>2020-09-01</StartDato>

            <SlutDato>2020-09-02</SlutDato>

            <VarighedDage>2</VarighedDage>

            <Lokation>

              <LokationIdentifikator>døesvej</LokationIdentifikator>

              <Betegnelse>KursusCentret UCH</Betegnelse>

              <Gade>Døesvej 76</Gade>

              <PostNr>7500</PostNr>

              <Kommunekode>661</Kommunekode>

              <Telefonnummer>99 122 277</Telefonnummer>

            </Lokation>

            <ForegarUndervisningPaVirk>N</ForegarUndervisningPaVirk>

            <Fjernundervisning>N</Fjernundervisning>

          </FagPeriode>

        </FagPeriodeListe>

      </SkolefagPaHold>

    </SkolefagPaHoldListe>

  </hold>

### End

 

 

Vil du høre mere om mulighederne - så kontakt osCTA_Book_møde_1580x399_1

 

Er du kunde og har brug for support Ring : 96102824

E-mail post@mcb.dk