Tilføj / skjul artikler i Sitemap

Det er muligt at tilføje artikler til dit sitemap, så Google har lettere ved at indeksere dine sider, og du bedre kan til- og fravælge artikler som skal eller ikke skal ud på google.

Mange vil f.eks. ikke have sine handelsbetingelser indekseret, mens det ofte er vigtigt at dine guides og artikler bliver fundet af Google.

 

For at komme i gange skal du gøre følgende:
1) Kundeservice aktiverer en knap til at markere artikler, som man ikke ønsker skal indekseres. (undgå indeksering af søgemaskiner)
2) Du gennemgår alle artikler, og sikrer at alle er markeret korrekt.
71621937640e0ef73ab4bb9b696f4b01
3) Kundeservice tænder for funktionen, hvor alle artikler (som ikke er fravalgt) kommer med i sitemap
Kontakt kundeservice for at få hjælp til at komme i gang.